Кафедра філософії

Мова:

СПС

Завдання соціально-психологічної служби ХНУРЕ полягають у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, до плідної навчальної та наукової діяльності; виявленні найбільш ефективних форм організації навчально-виховного процесу та його науково-методичного забезпечення.

Працівники соціально-психологічної служби керуються етичним кодексом психолога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

Принципом роботи служби є конфіденційність, працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих у процесі психологічної діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині чи її оточенню.

Метою діяльності служби є забезпечення умов, що сприяють виконанню освітніх та виховних завдань, саморозвитку та самовихованню студентів, своєчасне і систематичне вивчення мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих, соціальних та інших індивідуальних особливостей, сприяння соціально-психологічній адаптації студентів та співробітників ХНУРЕ.

З метою виконання мети та завдань соціально-психологічна служба використовує такі форми роботи:

  • організація та проведення психологічних тренінгів для студентів та співробітників з формування навичок ділового спілкування, формування коллективу, розвитку особистості;
  • організація та проведення лекцій та тренінгів з формування навичок здорового способу життя;
  • організація та проведення психологічного консультування;
  • організація роботи клубів психологічної підтримки соціально уразливих груп студентів (студенти з особливими потребами, сироти, молоді сім’ї);
  • методичне консультування для кураторів груп, молодих викладачів;
  • проведення психодіагностики;
  • проведення соціологічних досліджень;
  • розробка та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про діяльність соціально-психологічної служби.

Звіт
про анкетування науково-педагогічних працівників кафедр щодо діяльності викладачів/викладачок, що претендують на вакантні посади завідувача кафедри за конкурсом

Звіт
про анкетування студентів щодо діяльності науково-педагогічних працівників, що претендують на вакантні посади за конкурсом 

СПСКерівник СПС
Наталя Миколаївна Дашенкова