Кафедра філософії

Мова:

ЦГО

Центр гендерної освіти створено з метою надання просвітницької, методичної та науково-практичної допомоги студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам університету з впровадження ідей гендерної рівності та недискримінації в навчально-виховний процес, шляхом посилення гендерного компонента в змісті соціально-гуманітарних дисциплін, допомоги в проведенні виховних заходів, організації науково-дослідницької роботи з гендерної проблематики.

Робота Центру гендерної освіти базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості.

Працівники ЦГО керуються етичним кодексом працівника освіти , поважають гідність особистості. будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

Реалізуючи основну мету та завдання, сприяючи формуванню гендерночутливого освітнього середовища в університеті Центр гендерної освіти використовує такі форми роботи:

  • здійснює різноманітні заходи задля формування особистісної і колективної гендерної культури, розвитку критичного і аналітичного мислення, навичок публічного виступу як важливого компоненту самопрезентації та розвитку особистості й активізації молодіжної ініціативи з застосуванням недискримінаційної комунікації, заснованій на принципі гендерної рівності як основи реалізації прав людини;
  • надає довідкову, просвітницьку та освітню допомогу у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам вузу;
  • організовує психолого-корекційну та тренінгову роботи з питань недискримінації та гендерної рівності;
  • організовує науково-дослідну роботу з недискримінаційної та гендерної проблематики;
  • організовує семінари, круглі столи, конференції з гендерної та недискримінаційної проблематики;
  • організовує виставки творчих робіт студентів/ок, аспірантів/ок та співробітників/ць: виставки плакатів, фото та відео робіт, анімації та графіки з гендерної та недискримінаційної проблематики.
ЦГОКерівник ЦГО
Тетяна Володимирівна Коробкіна