Кафедра філософії

Мова:

Нормативно-правова база

Конституція України від 28.06.1996р.

Закон України “Про вищу освіту” вд 01.07.2014р.

Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ від 19.04.2023р.

Наказ ХНУРЕ від 30.03.2020 № 149 “Про затвердження порядку проведення семестрового контролю під час карантину”

Наказ ХНУРЕ від 07.07.2023 № 153 “Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних працівників ХНУРЕ”

Рішення Вченої ради ХНУРЕ № 8/10 від 06.07.2023 “Про затвердження мінімального обсягу годин на навчальну, методичну, наукову, організаційну роботу НПП на 2023/2024 н.р.”

Додаток до Наказу № 153 (п. 5.25-Заходи та види робіт)

Наказ ХНУРЕ від 28.04.2017 № 290 “Про затвердження положення “Про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни”

Наказ ХНУРЕ від 28.04.2017 № 290 “Про затвердження положення “Про порядок створення та затвердження електронних видань ХНУРЕ”

Пам’ятка “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ХНУРЕ” від 04.12.2020р.

Положення про органiзацiю дистанцiйного та змiшаного навчання в ХНУРЕ (долаток 1)

Положення про про єдину освітню платформу в ХНУРЕ (додаток 2)

Положення про про дистанційний курс в ХНУРЕ (додаток 3)