Кафедра філософії

Мова:

Нормативно-правова база

Конституція України від 28.06.1996р.

Закон України “Про вищу освіту” вд 01.07.2014р.

Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ від 27.11.2020р.

Наказ ХНУРЕ від 30.03.2020 № 149 “Про затвердження порядку проведення семестрового контролю під час карантину”

Наказ ХНУРЕ від 08.06.2017 № 363 “Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників ХНУРЕ”

Додаток до Наказу № 363 (п. 5.16-Заходи та види робіт)

Наказ ХНУРЕ від 02.06.2021 № 170 “Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних працівників ХНУРЕ”

Наказ ХНУРЕ від 28.04.2017 № 290 “Про затвердження положення “Про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни”

Пам’ятка “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ХНУРЕ” від 04.12.2020р.