Кафедра філософії

Мова:

Про нас

Про нас

У вересні 1969 року для поліпшення світоглядної і методологічної підготовки студентів і аспірантів в Харківському інституті радіоелектроніки була створена кафедра філософії.

У 1996 році кафедра філософії була об’єднана з кафедрою політології з метою створення більш сприятливих умови для підвищення рівня філософсько-гуманітарної освіти в університеті, для координації зусиль викладачів філософських і соціально-гуманітарних дисциплін в методичній і науковій роботі.

Основною метою навчально-виховної роботи кафедра вважає формування системи ціннісних орієнтацій і соціальних нормативів, що визначають поступ людської цивілізації на порозі третього тисячоліття і забезпечують входження України у світову систему цивілізованих країн. Велика увага приділяється формуванню у студентів та аспірантів культури мислення, формуванню політичної та правової культури, вихованню високих моральних якостей у студентів. Кафедра приділяє велику увагу тому, щоб із стін університету виходили гармонійно розвинені особистості, нова генерація української інтелігенції, національна технічна еліта.

Саме тому логотипом кафедри філософії обрано образ богині Мінерви – богині мудрості, покровительки письменства, мистецтва й винахідництва.

На базі кафедри філософії працюють соціально-психологічна служба ХНУРЕ (СПС) та центр гендерної освіти (ЦГО).

Науковим напрямом кафедри філософії є філософські, соціальні, психологічні, правові і політичні проблеми інформаційної цивілізації.

Про нас