Кафедра філософії

Мова:

Василь Васильович Россіхін

Василь Васильович Россіхін
Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування
Заступник голови Вченої ради ХНУРЕ

Освіта та кар’єра:

 • 2001 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
 • 2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою.
 • 2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
 • 2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
 • 2005-2007 рр. – асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
 • 2009 р. – присвоєно вчене звання доцента.
 • 2009-2013 рр. – заступник директора інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
 • 2007-2017 рр. – доцент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 • 2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
 • З березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.
 • 2019 р. – присвоєно вчене звання професора.

Наукова діяльність:

 • Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, у тому числі зарубіжних: «Економіка і право Казахстану», «Світ Закону», мультидисциплінарного наукового журналу “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Об’єднані Арабські Емірати).
 • Член спеціалізованої вченої ради: – Д 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»; – Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.
 • Академік Європейської академії природничих наук.

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів.
Викладає навчальну дисципліну “Основи права”

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручники під грифом Міністерства освіти і науки України.