Кафедра філософії

Мова:

Олена Віталіївна Добровольська

Олена Віталіївна Добровольська
Доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Овіта:

  • у 2005 р. закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень»;
  • у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.09 – “філософія науки”;
  • у 2018 р. – отримала вчене звання доцента кафедри філософії.

Викладає навчальні дисципліни: філософія, філософські проблеми наукового пізнання, основи права.

Напрями наукової діяльності: філософія науки, філософія штучного інтелекту, філософія культури.