Кафедра філософії

Мова:

Олена Василівна Турута

Олена Василівна Турута
Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри філософії 

Секретар секції №1 Навчально-методичної ради ХНУРЕ

Член всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”

Член Союзу юристів України Харківської області

Член Європейської платформи штучного інтелекту (European AI on-Demand Platform (AI4EU)

Освіта:

  • у 2002 р. – закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста
  • у 2009 р. – захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  • у 2014 р. – отримала вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

Викладає навчальні дисципліни: “Основи права”, “Правові основи професійної діяльності”

Напрями наукової діяльності: права людини і громадянина, порівняльне правознавство, право в ІТ.

Має понад 50 публікацій, у тому числі, розділи 2 монографій