Кафедра філософії

Мова:

Галина Геньївна Старікова

Галина Геньївна Старікова
Доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Кімн. 363

+38 (057)-702-14-65

halyna.starikova@nure.ua

ORCID iD

Google Academy

Керівник студентського гуртка «Філософські проблеми інформаційного суспільства»

Відповідальний за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі філософії

Освіта та кар’єра:

  • У 1982 році закінчила Харківське музичне училище за спеціальністю «Теорія музики».
  • У 1988 році закінчила Харківський національний університет ім. М.О. Горького за спеціальністю «Психологія».
  • У 1989 році почала працювати у ХІРЕ на посаді асистента кафедри філософії.
  • У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості особистісного неявного знання».
  • З 2002 року працює на посаді доцента кафедри філософії.
  • У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри філософії. 

Викладає навчальні дисципліни: філософія, логіка, імідж сучасного спеціаліста, філософські проблеми наукового пізнання (для магістрантів).

Сфера наукових інтересів: неявні, позасвідомі компоненти пізнавального процесу; неявні складові мови.

Має понад 50 публікацій, в тому числі розділи 4 монографій.