Кафедра філософії

Мова:

2021_Силабус_Філософські проблеми наукового пізнання

Силабуси дисциплін для магістрантів