Кафедра філософії

Мова:

Захист докторської дисертації

29 грудня 2020р. відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри філософії, к. політ. н. Комарової Тетяни Геннадіївни на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук.
Назва дисертації: «Трансформації влади в інформаційну епоху».
Шифр та назва спеціальності – 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
Спецрада Д 64.051.22 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Захист докторської дисертації