Кафедра філософії

Мова:

Жидкова Оксана Олегівна

Жидкова Оксана Олегівна
Старший викладач кафедри

Кімн. 363

+38 (057)-702-14-65

oksana.zhydkova@nure.ua

ORCID iD
Google Academy

Заступник декана факультету КІУ з виховної роботи

Освіта та кар’єра:

  • В 1989 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Інженер-системотехнік».
  • 1996-1999 р. – закінчила аспірантуру Харківського технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальність 09.00.09 – філософія науки.
  • З 1999-2012 р. – асистент кафедри філософії (ХГТУРЕ).
  • З 2012 р. – старший викладач кафедри філософії (ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни: «Філософія», «Інформаційне суспільство»

Напрями наукової діяльності: філософські та соціологічні аспекти взаємодії та інформаційного середовища; інформаційна безпека особистості; гендерні аспекти зайнятості жінок в сучасному суспільстві; інформаційні технології в модернізації системи вищої освіти.

Має понад 50 публікацій, приймала участь в написанні 4 монографій.