Кафедра філософії

Мова:

Вікторія Вікторівна Омельченко

Вікторія Вікторівна Омельченко
Доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

З 2007 року є співробітницею соціально-психологічної служби ХНУРЕ

Член Соціологічної асоціації України

Освіта та кар’єра:

  • У 1993 році закінчила Харківський державний університет (ХДУ) (зараз – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю «соціологія».
  • У 2008 році захистила дисертацію за темою «Соціальний механізм відтворення наукової еліти в умовах сучасної України» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.
  • З 2012 року на посаді доцента кафедри філософії ХНУРЕ.
  • У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри філософії.

Викладає навчальні дисципліни: «Соціологія та соціальні технології», «Соціальна психологія та конфліктологія», «Гендерні проблеми сучасного суспільства», «Філософія».

Напрями наукової діяльності: соціологія молоді, соціологія безпеки, інформаційне суспільство, доброчинність.

Має понад 50 публікацій, у тому числі 6 навчально-методичних