Кафедра філософії

Мова:

Валентина Ігорівна Штанько

Валентина Ігорівна Штанько
Завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор

Кімн. 362-364

+38 (057)-702-14-65

valentyna.shtanko@nure.ua

ORCID iD
Scopus
Google Academy

Член Вченої ради ХНУРЕ
Голова секції «Гуманітарна і фундаментальна підготовка фахівців» НМР
Член Координаційної Ради та голова ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ

Освіта та кар’єра:

 • Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки та аспірантуру по кафедрі філософії.
 • У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1994 р. докторську дисертацію за спеціальністю «філософія науки».
 • З 1973 р. працює на кафедрі філософії ХНУРЕ асистентом, старшим викладачем, доцентом.
 • З 1984 р – завідувач кафедри філософії.

Викладає навчальні дисципліни: «Філософія», «Філософські проблеми наукового пізнання», «Філософія і методологія сучасної науки», «Проблеми формування критичного мислення».

Наукова діяльність:

 • Керівник держбюджетних тем «Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації (філософсько-методологічний і соціологічний аналіз)» , «Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації в Україні», «Ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації та інформатизації соціуму», «Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства », які входили в координаційний план Міністерства освіти України« Класика, модерн, постмодерн в філософії, науці і культурі: проблема духовності на кінець тисячоліття».
 • Голова програмного комітету конференції «Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства» в рамках Міжнародного щорічного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХ1 столітті».
 • Керівник аспірантської та докторантської підготовки (захищено 13 кандидатських і 2 докторські дисертації).

Область наукових інтересів – методологія сучасного наукового пізнання, філософські проблеми штучного інтелекту, особливості ситуації постмодерну в філософії та філософії науки, філософські та соціальні проблеми інформатизації суспільства.

Публікації та патенти:

 • Автор 2 і співавтор 6 монографій, 8 підручників і навчальних посібників.
 • Брала участь у роботі багатьох наукових міжнародних конференціях, XIX Всесвітньому філософському конгресі.
 • Має понад 110 наукових публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях.
 • Член редакційних колегій журналів «Вісник Харківського національного університету ім.В. Н. Каразіна (серія« теорія культури і філософія науки »), «Вісник національного технічного університету «ХПІ» (серія «актуальні проблеми розвитку українського суспільства»).

Нагороди і премії:

 • Грамота Міністерств Освіти України.
 • Знак МОН України «Відмінник освіти України».
 • Почесний знак «За досягнення» в зв’язку з 40-річчям ХНУРЕ.
 • Диплом конкурсу «ХНУРЕ – кращі за професією».
 • Диплом переможця в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «викладач гуманітарних дисциплін».
 • Почесна грамота Харківської міської адміністрації.
 • Почесна  грамота і нагрудний знак Харківської обласної державної адміністрації.