Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Педагогіка вищої школи

Силабуси дисциплін для магістрантів