Кафедра філософії

Мова:

СИЛАБУС_Соціологія та соціальні технології

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу