Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Правові основи професійної діяльності

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу