Кафедра філософії

Мова:

СИЛАБУС_Політичні проблеми сучасного суспільства

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу