Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Інформаційне суспільство

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу