Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Імідж сучасного спеціаліста

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу