Кафедра філософії

Мова:

2021_Силабус_Соціологія та соціальні технології

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу