Кафедра філософії

Мова:

2021_Силабус_Інформаційне суспільство

Силабуси дисциплін для бакалаврів 3 курсу