Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Соціальна психологія та конфліктологія

Силабуси дисциплін для бакалаврів 2 курсу