Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Психологія управління

Силабуси дисциплін для бакалаврів 2 курсу