Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Психологія сприйняття та переробки інформації

Силабуси дисциплін для бакалаврів 2 курсу