Кафедра філософії

Мова:

2021_Силабус_Психологія управління

Силабуси дисциплін для бакалаврів 2 курсу