Кафедра філософії

Мова:

2021_Силабус_Основи права

Силабуси дисциплін для бакалаврів 1 курсу