Кафедра філософії

Мова:

Силабус_Філософські проблеми наукового знання

Силабуси дисциплін для магістрантів 1 курсу